SPLOŠNI POGOJI UPORABE IN POSLOVANJA SPLETNEGA MESTA 'MPA.MEDIA'

 1. Uvodna določila
  1. Splošni pogoji uporabe in poslovanja obravnavajo delovanje spletnega mesta 'mpa.media', pravice uporabnika ter poslovni odnos med družbo MEDIA PARTNER AGENCIJA, tiskovna agencija, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje, matična številka: 7002939000 (v nadaljevanju: MPA) in uporabnikom oz. kupcem (v nadaljevanju: uporabnik).
 2. Uporaba storitev in prijava oz. registracija uporabnika ter privolitev
  1. Za uporabo storitev spletnega mesta 'mpa.media' se mora uporabnik registrirati. Pri registraciji mora uporabnik navesti osebne podatke oz. podatke o pravni osebi. Ob registraciji v sistem spletnega mesta 'mpa.media' uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo, ki si ga izbere sam. Uporabnik na izbrani elektronski naslov po e-pošti prejme aktivacijsko povezavo, ki jo mora za dokončanje registracijskega postopka potrditi. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa fotografij. Z registracijo na strani 'mpa.media' se uporabnik strinja s piškotki in s tem, da MPA zbira podatke na način in v namene kot opisano v politiki zasebnosti//LINK DO VARSTVA OSEBNIH PODATKOV.
  2. Registrira se lahko pravna oseba ali fizična oseba, ki je starejša od 18 let in je poslovno sposobna.
  3. Pred zaključkom prijave se uporabnik seznani s temi Splošnimi pogoji. Sprejem splošnih pogojev je ključen pogoj za zaključek prijave in uporabo storitev. Uporabnik izrazi svoje strinjanje s kljukico pred »sprejemam Splošne pogoje«, ki se nahaja v obrazcu za registracijo.
 3. Postopek in prekinitev nakupa
  1. Fotografije uporabnik plača z nakazilom na račun MPA (po ponudbi oz. po predračunu). V primeru nakupa fotografij uporabnik na elektronski naslov prejme obvestilo o naročilu in kopijo predračuna. Po prejemu plačila bo lahko uporabnik lahko prosto dostopal do kupljenih fotografij.
  2. Uporabnik lahko prekine postopek nakupa v katerikoli fazi pred izvedbo samega plačila, in sicer tako, da plačila ne izvede v roku 8 dni od prejema predračuna. Postopek nakupa lahko uporabnik na novo začne kadarkoli. V primeru težav pri izvedbi nakupa, lahko uporabnik kontaktira podporo preko elektronskega naslova [email protected]
 4. Cene
  1. Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletnega mesta. Vse cene vključujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in do plačila po predračunu, a najdlje 8 dni od prejema predračuna. Cene veljajo v primeru plačila po prejetem predračunu in pod navedenimi pogoji. Uporabnik in MPA se lahko dogovorita za drugačne pogoje sodelovanja (način plačila, neomejen dostop do fotografij ipd.) na podlagi posebnega dogovora o sodelovanju, ki ga skleneta v pisni obliki.
 5. Odgovornost
  1. MPA ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr.: uporaba naprave okužene z virusi, itd.) ali infrastrukture, ki jo MPA uporablja kot lastnik spletne strani (npr.: izpad delovanja medmrežja, spletni napad, itd.).
 6. Varstvo osebnih podatkov
  1. Varstvo osebnih podatkov je natančneje opredeljeno v politiki zasebnosti. LINK
 7. Varnost
  1. Lastnik spletnega mesta 'mpa.media' je MEDIA PARTNER AGENCIJA d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje.
  2. Ponudnik se zavezuje, da bo ščitil zasebnost in razvijal tehnologijo, ki omogoča uporabniku varno spletno izkušnjo.
 8. Avtorske pravice
  1. Vse fotografije, ki so objavljene na spletni strani 'mpa.media', so last družbe MEDIA PARTNER AGENCIJA d.o.o. Fotografije so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja MPA. Vse pravice so pridržane. Prisvajanje fotografij brez dovoljenja MPA je prepovedano. Z nakupom fotografij MPA dovoljuje uporabniku objavo le-teh, pri čemer mora uporabnik pri vsakokratni objavi fotografij kot vir navesti MPA. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z ZASP in Zakonom o pravnem postopku. Posredovanje fotografij tretjim osebam ni dovoljeno.
  2. Pri objavi ali uporabi fotografij se uporabnik obvezuje, da ne bo spreminjal bistva le-teh. Fotografij ni dovoljeno digitalno manipulirati v taki obliki, da te ne ustrezajo originalu.
 9. Velikost fotografij
  1. MPA ponuja uporabniku eno velikost oz. kvaliteto fotografij, in sicer fotografije merijo 6048 x 4024, oz. 5862 x 3908 (originalne velikosti) in so primerne za objavo na spletu in v tisku.
  2. Kupljene fotografije naročnik prejme v formatu JPEG.
 10. Licenca
  1. Uporaba fotografij je nadalje omejena z dvema licencama. Standardna licenca je namenjena osebni uporabi in uporabi v uredniške namene. Prepovedana je uporaba v komercialne namene, kar vključuje objave v promocijskih gradivih, objave na naslovnici periodičnega tiska, objave v monografijah, oglasih ipd. Standardna licenca ne vpliva na ceno fotografije.
  2. Razširjena licenca omogoča neomejeno uporabo fotografije, po dogovoru pa omogoča tudi možnost ekskluzivnega odkupa fotografije. Cena fotografije se določi individualno glede na namen njene uporabe. Kontakt za podrobne informacije [email protected]
 11. Pritožbe in reklamacije
  1. Uporabnik ne more zahtevati vračila denarja za kupljene fotografije.
  2. MPA nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga v skladu z ZVPot. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice z naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je napaka odkrita.
  3. Uporabnik lahko svojo pritožbo posreduje v pisni obliki na elektronski naslov [email protected]. MPA bo uporabniku pisni odgovor na pritožbo posredovala v roku sedmih delovnih dni od prejema.
 12. Sklenitev pogodbe
  1. Pogodba o nakupu je sklenjena, ko uporabnik plača račun. Vsi računi so shranjeni v arhivu MPA skladno z računovodskimi standardi. Uporabnik lahko zaprosi za kopijo računa s pisno zahtevo poslano na elektronski naslov [email protected]
 13. Odstop od pogodbe
  1. Uporabnik ob nakupu s klikom soglaša s Splošnimi pogoji. Uporabnik z danim soglasjem izjavlja, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in se odreka pravici do odstopa od pogodbe.
 14. Reševanje sporov
  1. Stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ne bo mogoč, bosta spor v reševanje predložili stvarno in krajevno pristojnemu sodišču. Za presojo se uporablja slovensko pravo. MPA ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena ZIsPRS). Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je dostopna tukaj: http://ec.europa.eu/odr (četrti odstavek 32. člena ZIsRPS).
 15. Ostalo
  1. MPA si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev pod katerimi se omogoča uporaba spletnih storitev MPA. Ob vsaki posodobitvi uporabe bo datum na dnu teh pogojev spremenjen. Ljubljana, 18.12.2023